Løren skoles Hudøy-prosjekt

Løren Skoles Hudøyforening får 150.000 kroner til prosjekt Hudøy.

Foreningen arrangerer årlig sommerleir for alle skolens elever med foresatte. Deres mål er å skape en møteplass for alle foreldre og barn i skolens nærområder, på tvers av økonomi, religion, interesser eller kulturell bakgrunn. Skolen ble etablert i 2014 og samler elever fra tre områder. Det fire dager lange oppholdet på Hudøy organiseres av foreldrene. De står for planlegging, servering og aktiviteter. Lærerne organiserer uteundervisning de to skoledagene de er på øya. Felles minner knytter barn og voksne sammen og er en effektiv forebygging mot mobbing og utenforskap.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?