Lørenskog Rotaryklubb

Lørenskog Rotaryklubb får 5.000 kroner til informasjonsplakater langs Lørenskogstien. Klubben gjennomfører flere prosjekter for nærmiljøet, som akedager og miljøsertifisering i samarbeid med skoler og barnehager på Lørenskog.

De arbeider med å lage informasjonsplakater langs Lørenskogstien, som kommunen har anlagt langs Langvannet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommunen. Det skal settes opp plakater som beskriver kulturminner og natur på utvalgte steder langs stien. De samarbeider med historielaget i Lørenskog og har funnet bilder i Akershus fylkesmuseums arkiver.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?