Løypemaskin

VASETLØYPENE SA får 300000 kroner til løypemaskin

Vasetløypene SA er et andelslag som har som hovedformål å rydde og kjøre skiløyper på Vaset-området i Vestre Slidre. Vasetløypene ble etablert i 2009, og en gjeng bestående av noen fastboende og noen hyttefolk overtok da en gammel løypemaskin, en tom pengekasse, et lån og noen løypetraseer. I dag kjøres det opp 130 km løyper i fjellet, og de får nå støtte til å kjøpe en ny løypemaskin. Det vil også selges andeler i laget for å finansiere anskaffelsen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?