Løypemaskin til Nykirke

NYKIRKE IDRETTSFORENING fikk 300.000 kroner i 2018 til bidrag til løypemaskin.

Idrettslaget kjører opp skiløyper i hele kommunen og har en løypemaskin, som etter 25 års drift har begynt å takke for seg.

For å kunne opprettholde det gode skikjøringstilbudet i området, har de derfor et stort ønske om å skaffe seg en ny maskin.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?