Løypemaskin Vest-Torpa

Vest-Torpa Ungdomslag får 300.000 kroner til løypemaskin.

Ungdomslaget ble stiftet 12.10.1930 og er dermed 85 år i 2015. VTUL består av skigruppe, fotballgruppe og skyttergruppe med til sammen 446 medlemmer. Enhver aktivitet blir utført på dugnad og det er et betydelig antall frivillige arbeidstimer som legges ned hvert år. Dugnadsarbeidet er særdeles viktig for ei levende bygd og gjøres ene og alene for at bygda skal ha et godt fritidstilbud.

Den nåværende løypemaskina har over mange år gjort en god jobb for ungdomslaget, men vedlikeholdskostnadene har blitt store og laget ønsker å selge maskinen mens den fortsatt har verdi.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?