Løypemaskin

Idrettsanlegget Veldre Sag BA får 50.000 kroner til løypemaskin.

Idrettsanlegget Velde Sag BA er et andelslag bestående av klubbene Veldre Ski, Brumund IF og Brumunddal Ski. Området, som er bygget om til ski og skiskytterstadion, ligger på et nedlagt sagbruksområde.

Det er lagt ned et betydelig antall dugnadstimer på anlegget. Løypene krever dog en bedre løypemaskin. Klubbene går inn med betydelig kapital, og Sparebankstiftelsen DNB gir en gave som muliggjør kjøpet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?