Løyper i Hurummarka

HURUM TURISTFORENING får 100000 kroner til tilrettelegging av turløyper

Foreningen ble stiftet i 1942 og er en lokal forening som jobber med å fremme friluftsliv. Vinterstid har foreningen ansvaret for preparering av hovedløypenettet i Hurummarka. Dette gjøres på dugnad. For å gjøre det enklere å kjøre opp løypene og bedre legge til rette for tilgjengeligheten for både skigåere, syklister og gående, er det behov for utbedring av traseen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?