Løyper i marka

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME får 15000000 kroner til utstyr til løypepreparering, vedlikehold og oppbevaring av dette

Skiforeningen tilrettelegger over 2000 kilometer skiløyper og bidrar til at svært mange får tilgang til gode naturopplevelser i marka. Å lage skispor krever utstyr og godt vedlikehold av dette. Med midler til utstyr og vedlikehold muliggjøres god planlegging for drift av utstyrsparken, som igjen legger til rette for mange gode skiopplevelser i nærmiljøet og i marka.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?