Løypetrase til Grønkjær skisenter

Grønkjær Skisenter AL får 750.000 kroner til opparbeidelse av løypetrase, skilting og informasjonstavler.

Grønkjær Skisenter har et godt utbygdt løypenett. Mye av arbeidet er utført på dugnad. Videre opparbeiding av løypetraseer skal gjøres. I tillegg skal det skiltes, settes opp informasjonstavler, sittebenker og gapahuker. Dette vil tilrettelegge for ytterligere aktivitet for flere brukergrupper.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?