LSK Skigruppe

LSK Skigruppe får 500.000 kroner til til prosjektet “Ung på Ski”.

Lindeberg Sportsklubb drifter Jerikobakken på dugnad. Jerikobakken har blitt en destinasjon i Groruddalen, et lavterskeltilbud som mange barn og unge har fått et meget godt forhold til gjennom de siste årene. Bakken er et tilbud til de som faller litt utenfor organisert idrett. De vil være en arena for trygghet, integrering og samhold, spesielt gjennom ungdomsprosjektet “Ung på Ski”. “Ung På Ski” drifter den populære utlånsboden av ski og utstyr, samtidig som de hjelper til med drift av selve bakken på fredager, samt i vinterferier og påskeferier. Dette er ungdom med tilknytning til nærmiljøet som ønsker å gjøre en innsats, samtidig som dette gir dem erfaring til senere arbeidsliv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?