Lyd- og lystrekk til teaterscenen

Kloden teater har fått støtte til teknisk utstyr til forestillinger for barn og unge.

Foto: Kloden teater

Klodens hovedmål er å vise kvalitetskunst til barn og unge, samt være en produksjonsarena for det frie scenekunstfeltet.

De har blant annet fått støtte til å installere motortaljer i lys -og lydtrekkene i taket. Utstyret gjør at de kan ha flere og sikrere produksjoner.

Teateret har også fått støtte til å kjøpe teknisk lysutsyr som kan benyttes av forskjellige kompanier på turné. Pakken lånes ut gratis til profesjonelle som trenger lys til enkle turneer for eksempel i bibliotek, skole eller barnehage.

Tildelinger til teknisk utstyr

2022: 23.900 kroner til teknisk utstyr til bruk på turneer.

2021: 105.000 kroner til motorer til lys- og lydtrekk.

2019: 500.000 kroner til teknisk utstyr

Se også øvrige tildelinger til Kloden:

Minikloden

Forestillinger for barnehagebarn

Kunstkurs for barn

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?