Lyd og skilt på Veien kulturminnepark

Stiftelsen Buskerudmuseet av Veien kulturminnepark får 140.750 kroner til audioguide og skilter.

På Veien Kulturminnepark finnes Østlandets største gravfelt fra eldre jernalder. I tilknytning til gravfeltet er det bygd et langhus i sporene etter det opprinnelige huset fra eldre jernalder. Museet er også Buskerud fylkesarkeologiske museum. I 2017 åpnet ny, fast utstilling som inneholder funn fra alle fylkets kommuner og som spenner fra steinalder til og med vikingtid.

I 2014 ble det etablert en audioguideløsning for utearealene med langhuset og kulturminneparken. Nå som ny utstilling er på plass er det ønskelig å få en audioguideløsning i tilknytning til denne. I tillegg skal det skiltes på nytt, slik at skiltene settes i sammenheng med audioguiden og gjøres anvendelig i skoleopplegg og for andre besøkende.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?