Lydanlegg til arrangementer i regi av Korsvoll Idrettslag

Korsvoll Idrettslag får 45.000 kroner til lydanlegg.

Idrettslaget retter seg primært mot lagidrett for barn og ungdom i nærmiljøet og er et fleridrettslag med rundt 1 500 medlemmer . De organiserer en rekke store arrangementer og i den forbindelse ønsker de seg lydanlegg.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?