Lydstudio for unge mennesker

SONIC ATTIC FORENING OG BRUKERFELLESKAP får 100.000 kroner til istandsetting av lydstudio

Sonic Attic Forening og Brukerfelleskap ble stiftet januar 2020 for å bevare lydstudioet Sonic Attic Studio, i det Unesco-vernede Bygg 80 i Hydroparken på Notodden. Studioet skal settes i stand og foreningen vil arrangere kurs i bruk av studioet for unge mennesker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?