Lydustyr til Lydklubben

TANKEN LYDKLUBB får 100000 kroner til lydutstyr

Tanken Lydklubb er en interesseorganisasjon stiftet av og for unge mennesker som arbeider med lyd innad i kulturnæringsfellesskapet Tanken i Sandvika. Tanken huser en varierende brukergruppe som består av både etablerte og uetablerte aktører, og virker som en inkubator og et springbrett der unge mennesker kan vokse til å bli profesjonelle kulturaktører. Tanken Lydklubb forvalter en utstyrspark med lydutstyr som er tilgjengelig døgnet rundt for klubbens medlemmer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?