Lydutstyr og instrumenter til rockeskolen

Foreningen Kulturkoblingen sørger for at barn og unge får selvtillit og mestringsfølelse av å spille musikk!

Lismarka Rockschool gir ungdommene et springbrett til en videre vei innen musikken. (Foto: Sverre Chr. Jarild).

Lismarka Rockshool er et prosjekt som skal skape grobunn og miljø for unge artister i Nordre del av Mjøsregionen. Prosjektet ledes og drives av profesjonelle instruktører fra musikkbransjen gjennom foreningen Kulturkoblingen. Sterk dugnadsånd, initiativtagere som brenner for musikk og tror på samholdet som ligger i en felles musikkinteresse, har gjort at dette har vokst seg til en unik arena for barn og unge i hele Ringsaker og Lillehammer regionen.

Se søknaden

Beskriv søkeren:
Foreningen Kulturkoblingen: Foreningen Kulturkoblingen er en ideell forening som arbeider med utvikling av oppvekstmiljø for barn og unge i kommunene Ringsaker og Lillehammer med kultur som et av sine virkemiddeler. Foreningen skal også sikre at ungdommene får påvirke innehold og aktiviteter i fortsettelsen.

Vårt hovedprosjekt i foreningen er en rockeskole for barn og unge i alderen 10 -18 år. Vi har her utviklet to typer grunntiltak der vi når barn og unge som faller utenfor det “ordinære” aktivitetstilbudet i kommunen.
1. Rockeskole for stedene Lillehammer, Mesnali, Lismarka, Brøttum, Åsmarka og Næroset. Her kommer elevene til oss via buss, felles foreldre transport og til fots/sykkel. Alle samles da i et lokale for felles aktivitet.
2. Rockeskole utplassert i fritidsklubber i Ringsaker kommune. Dette er et ambulerende rockeverksted som forflyttes til fritidsklubber i hele kommunen.

Hvilket formål søker du gave under?: Kunst og kultur

Beskriv prosjektet/tiltaket:
Foreningen Kulturkoblingen er en ideell uavhengig forening som arbeider med et kulturverksted i Ringsaker og Lillehammer Kommune. Vi har hatt over 70 aktive barn og unge i alderen 10 til 18 år med på faste aktiviteter siden oppstarten i 2008. Dette innebærer aktiviteter innen musikk, lyd, konsert arrangement, dans.

Her når vi barn og unge som faller utenfor det “ordinære” aktivitetstilbudet i kommunen. Foreningens hovedfokus er at alle tilbud skal være “lavterskel” tilbud og sette et trygt oppvekstmiljø og mestring i fokus.

Vi er nå i gang med å utvide våre lokaler og vil innen Mars 2015 få 2 nye øvingsrom og et større fremføringsrom med plass til ca 120 personer. Vi har da et behov for fremføringsutstyr som ungdommene kan benytte til sine konserter og felles aktiviteter.               

Hvorfor skal dette tiltaket få penger?:
Vi har de senere årene jobbet aktivt og hardt for å få nok instrumenter til alle og er nå nesten i mål her. Med større lokaler og muligheter for å ta inn flere barn og unge har vi nå behov for fremføringsutstyr (høytalere og lydteknisk utstyr). Dette vil gi oss mulighet til å avholde flere aktiviteter.             

Hva skal pengegaven konkret brukes til? Innkjøp av fremførings og lydutstyr for konserter og annen scenene aktivitet.

Virksomhetsform: Frivillig lag/- forening

Har søker mottatt gave tidligere?: Ja, i 2014

Hvilken aldersgruppe vil tiltaket rettet mot?: 7-18 år

Hvor mange timer frivillig innsats/dugnad utløser prosjektet?: 100–249

Hvor mange personer vil årlig ha glede av- og benytte dette prosjektet?: 100-199

Referanser eller andre tilleggsopplysninger: www.kulturkoblingen.no, www.rockschool.no. Referanse: Leder barn og unge Ringsaker Kommune. [Kontaktinfo er fjernet]

Søknadsbeløp: kr 70 000

Prosjektets budsjett:
60 000; Lydutstyr sanganlegg
20 000; Fremføringstrommesett
10 000; Lysutstyr

Finansieringsplan: 70 000 Sparebankstiftelsen; 20 000 Egne midler

Musikk som virkemiddel

– Det som inspirerte oss til å starte rockeverkstedet er at vi selv har vært musikere og vi har sett hvor mye musikk betyr for utvikling, mestring, samhold, og det å lære seg å forholde seg til andre folk i en stresset situasjon. Det ville vi overføre på unger som kanskje har litt ekstra behov for å føle mestring, og som ikke nødvendigvis passer inn i det mønsteret idretten har, sier Bjørnar Bakke, som driver Kulturkoblingen sammen med blant andre Roar Skutbergsveen.

– Her kan man begynne om man ikke kan noe som helst. Du trenger ikke å være noe god musiker. Men du skal være del av et miljø og føle mestring. Vi prøver å få til et bedre oppvekstmiljø for barn og unge i regionen rundt her og i hovedsak bruke musikk som virkemiddel, sier Roar.

Tildelinger

Foreningen Kulturkoblingen fikk 70.000 kroner til lydutstyr og trommesett i 2015, og 50.000 kroner til instrumenter i 2014. De fikk også tildelt aktivitetsmidler til Rockegallaen i 2015.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?