Lydutstyr til Bergen Kjøtt

Bergen Contemporary Art Project AS får 500.000 kroner til lydutstyr til kunst- og kulturvirksomheten i Bergen Kjøtt.

Bergen Contemporary Art Project AS driver Bergen Kjøtt, som er et nytt sted for produksjon og visning av norsk og internasjonal kunst og musikk.

I løpet av 2010 er det etablert 25 studioer og atelier for kunstnere og musikere, fellesverksted og visningsrom på til sammen 2000 kvm.

Bergen Kjøtts mål er å skape et viktig senter for samtidskunst og musikk i Bergen, å synliggjøre og videreutvikle Bergen som kunstarena og å skape arbeidsplasser for kunstnere, musikere og kulturarbeidere.

Store deler av arbeidet er basert på dugnad og egeninnsats, og det legges ned stor innsats for å utvikle fellesskapet. Bygget har en svært sentrumsnær plassering og er nærmeste nabo til Koengen, den nye utendørs konsert- og festivalarenaen i Bergen.

Bergen Contemporary Art Project AS får 500.000 kroner til lydutstyr til kunst- og kulturvirksomheten i Bergen Kjøtt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?