Lydutstyr til Talentklassen i Musikk

Foreldregruppen for Talentklassen i Musikk får 10.000 kroner til lydutstyr.

Talentklassen i Musikk er en gruppe musikkelever fra hele Hordaland som samles 24 lørdager i løpet av året for hørelære, drama, musikkhistorie og undervisning på sitt instrument.

Det holdes to store konserter i halvåret, men for å kunne holde litt større konserter trenger de bedre teknisk utstyr som mikrofoner, mygger og instrumenter.

Foreldregruppen for Talentklassen i Musikk får 10.000 kroner til lydutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?