Lyngørstua

Lyngør Vel får 40.000 kroner til uteområdet ved Lyngørstua.

Grendehuset på Lyngør, Lyngørstua, benyttes som samlingssted på Lyngør. Dette er øyas storstue. I senere år er stua betydelig oppgradert, men midlene strakk ikke til i forhold til tilrettelegging av uteområdene. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB bidrar til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?