Lys i Kvitfjell

KVITFJELL BRETTKLUBB fikk 250.000 i 2018 kroner til lyssetting i Kvitfjellparken.

Kvitfjell Brettklubb er en frivillig drevet snowboardklubb, som jobber med å fremme snowboard som en sosial fritidsaktivitet, samt drive nybegynneropplæring.

Klubben får tilskudd til lyssetting i deler av Kvitfjellparken, i de områdene som er best egnet for nybegynnere og mindre barn. I tillegg får de belyst park/treningsområdet, hvor mange yngre kjørere øver på hopp og rails.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?