Lys i Søndre Park

Town Center Management – Lillehammer får 750.000 til belysning av Søndre Park.

Town Center Mangament – Lillehammer består av representanter for handelsnæringen, gårdeiere, reiselivsnæring, kultur og arrangementsektoren og frivillige aktører i Lillehammer.

Søndra Park er Lillehammers grønne lunge og naturlige uterom, møteplass og kulturpark sommerstid. Parken egner seg meget godt for ute- og kulturaktiviteter. For å tilrettelegge for bruk også i vinterhalvåret er det nå ønskelig å lyssette parken. Lys mot trærene i gangstieln og ved paviljongen vil bidra til å gjøre parken til en helårs utearena for friluftsliv, rekreasjon og mangfold. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til lyssetting av parken.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?