Lys- og lydutstyr til korps

Høvik, Blommenholm, Løkeberg Skolekorps får 146.000 kroner til lys- og lydutstyr og kamera.

Korpset består av over 100 musikanter i alderen åtte til tyve år, og spiller en viktig miljøskapende rolle i nærmiljøet. Rekruttering henger sammen med synlighet, og skolekonserter og spilling på 17. mai er viktig for å få nye medlemmer i korpset. For å utvikle skolekonsertene har de behov for lyd- og lysutstyr som kan betjenes av foreldre, og som gjør at det ikke er behov for å leie utstyr ved hver konsert.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?