Lys- og lydutstyr til Kreative Verksted

Frikvarteret får 45.253 kroner til lys- og lydutstyr.

Den frivillige organisasjonen startet opp i 2015 og arrangerer aktiviteter med kunstnerisk og kreativt innhold for mennesker som står i en vanskelig livssituasjon. Så langt har de hatt åtte kreative verksteder for innsatte i fengslene Ringerike, Bredtveit og Ullersmo. I 2018 planlegger de fem nye verksteder i tillegg til et aktivitetstilbud for barn av innsatte. I verkstedene legger de til rette for at deltakerne bruker egne kreative evner enten det dreier seg om skriving, sang eller andre sceniske uttrykk. Arbeidet avsluttes med en felles forestilling som vises for andre innsatte og ansatte ved fengslet. Det er behov for innkjøp av moderne lys- og lydutstyr til bruk under verkstedene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?