Lys- og lydutstyr til Østensjø Barne- og Ungdomsteater

Østensjø barne- og ungdomsteater (ØBUT) er frittstående og foreldredrevet. I mars 2015 kunne teaterfestivalen skilte med bedre lys og lydutstyr, etter at Sparebankstiftelsen DNB bidro med 120.000 kroner.

I mars 2015 satt ungdomsgruppa i Østensjø barne- og ungdomsteater opp forestillingen Jungelboken. Øvinger og forestillinger foregår i Bøler kirke. (Foto: Sverre Chr. Jarild).

Foreldre og barn i Østensjø barne- og ungdomsteater i Oslo jobber i fellesskap for å skape en årlig teaterfestival, som både har kulturell og sosial verdi for lokalmiljøet. Teaterlaget har eksistert siden 1994 i Østensjø bydel i Oslo. Medlemmene i laget er i alderen fra 8 til 16 år og går på forskjellige skoler i nærområdet. De deltar i en ungdomsgruppe og en barnegruppe med henholdsvis 24 og 26 elever.

– Det er veldig positivt med et slikt miljø lokalt. Vi blir godt kjent med hverandre og voksne og barn skaper noe sammen. Teateret er også velkjent i nærmiljøet og fungerer både som en lokal møteplass og som en kulturarena, sier Sigrid E. Strand Knudsen, styreleder i teatergruppa.  

Årlig arrangerer ØBUT en teaterfestival med til sammen åtte forestillinger, der du kan oppleve én oppsetning av barnegruppa og én av ungdomsgruppa.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?