Lys på fotballbanen

BORGEN IDRETTSLAG får 250000 kroner til lysanlegg på Mobakken

Klubbens gamle lysanlegg stammer fra 80-tallet, har ustabil drift ogdet blir stadig vanskeligere å finne pærer og reservedeler. Nå får klubben bidrag til et nytt anlegg som kan fjernstyres og gi både lavere energiforbruk og tryggere drift.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?