Lys på Langjordet

Solfjell klatre- og aktivitetspark har ryddet Langjordet til et populært lekeområde i Tvedestrand med akebakke, hoppbakke, bålplasser og oppkjørte skiløyper. De får 100.000 kroner til belysning av området.

Solfjell klatre- og aktivitetspark er tuftet på frivillighet, og arbeider på to arenaer i Tvedestrand, Solfjellparken og Langjordet.

Langjordet har fra gammelt av vært tilknyttet Støle gården i Tvedestrand. Da gårsdriften opphørte på 60- tallet ble jorder og kulturlandskap offer for utstrakt gjengroing, og området ble gradvis utilgjengelig for ferdsel. I 2009 startet arbeidet med å åpne landskapet. Utallige dugnader senere fremstår området som restaurert og til glede og nytte for store og små. Med en 250 m lang akebakke, hoppbakke, bålplasser og oppkjørte skiløyper, er området et yndet mål for barnehager og skoler.

For å få full uttelling for arbeid og muligheter ønsker de nå å lyse opp området. Slik vil vi utvide bruksmulighetene og strekke aktivitetsperioden mot kvelden. De får 100.000 kroner til belysning av området.

Solfjell klatre- og aktivitetspark har også tidligere fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?