Lysakerområdets historie

50.000 kroner er bevilget arbeidet med en lokalhistorisk bok om Lysaker rettet mot barn og ungdom.

Tre lærere fra ulike skoler i området har utarbeidet en lokalhistorisk bok rettet inn mot barn og ungdom.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget kr. 50.000 som en støtte til å få boken utgitt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?