Lyssetting av Bøkeskogen

Bøkeskogen og Kilens Venner får 700.000 kroner til å lyssette den verneverdige Bøkeskogen i Larvik.

Bøkeskogen og Kilens Venner ønsker å lyssette den verneverdige Bøkeskogen i Larvik. Lyssettingen skal markere kulturminner, samt gi befolkningen en bedre opplevelse etter mørkets frembrudd.

Arbeidet skal utføres på dugnad, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med kr 700.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?