Lyssetting av Mysen kornsilo

Byutvikler i Mysen får 300.000 kroner til lyssetting.

Midt i Mysen by ligger en kornsilo som et grått, ruvende landemerke. Sammen med innbyggerne har kommunen satt i gang et prosjekt for gjøre siloen til et positivt symbol for byen. Den kunstneriske ideen bygger på Mysen som en grønn by innenfor landbruk. Mysen Kornsilo og Mølle ligger midt i byen, og hit kommer bonden med traktor og henger for å levere kornet sitt. Byen og bøndene skal begge være stolte aktører i samarbeidet. Det er gjennomført et forprosjekt med prøvebelysning som har blitt veldig godt mottatt. Prosjektet gjøres blant annet i samarbeid med unge kunst- og mediestudenter. Når utstyret er på plass vil man kunne variere og over tid utvikle nye lysbilder som skal lyse opp siloen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?