M/S Brandbu til kai

Randsfjordmuseene får 400.000 kroner til brukervennlig havn for M/S Brandbu.

M/S Brandbu (bygget 1907) er Norges siste innenlands lasteskip og utpekt som fredningskandidat av Riksantikvaren. Restaureringsarbeid ble igangsatt i 2015 med tilsagn fra Riksantikvaren og Stiftelsen Uni, egeninnsats fra museet samt frivillig dugnadsarbeid. Nå vil de utbedre et eldre kaianlegg i Røykenvika som ligger nær der man fra gammelt av lastet om fra skip til jernbane. Området er i dag gjengrodd og lite tilgjengelig, men har stort potensiale. Det ligger i mellomrommet mellom Skulpturstopp The Gran Boathouse og et populært uteområde med servering om sommeren og fortøyning for fritidsbåter som i dag har dårlig adkomst.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?