M/Y Tysso i Tyssedal

600.000 kroner er bevilget til Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum til kjøp av M/Y Tysso.

Tyssedal har en betydelig plass i norsk industrihistorie. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum søker å ta vare på og synliggjøre denne. Et av deres mål er å få Tyssedal kraftanlegg inn på Unescos verdensarv-liste.

Som en del av dette arbeidet og som en viktig brikke i å formidle industrihistorien til dagens postindustrielle samfunn, har Sparebankstiftelsen bevilget 600.000 kroner til kjøp av M/Y Tysso: En treyacht som står på riksantikvarens handlingsplan for fartøyvern.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?