Mærradalsbekkens venner

Mærradalsbekkens venner får 25.000 kroner til trykking av informasjonshefte. Venneforeningen er en gruppe elveentusiaster som er opptatt av å ta vare på og formidle kunnskap om et viktig elveløp i Oslo.

Elven inneholder viktige biologiske biotoper og sjeldne planter som er verneverdige. Nå vil de gi ut informasjonsmateriell om elva i nærmiljøet. Sammen med velforeninger i strøket vil de også arrangere dugnader og elvevandringer for å spre entusiasme og glede. Voksen skole har i regi av Oslo Elveforum og Oslo kommune adoptert den øverste del av elven og bruker den i undervisningen. Mærradalsbekkens venner ønsker med dette heftet å styrke kunnskapen om elvedraget.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?