Makalaus Løypelag

Makalaus Løypelag får 300000 kroner til innkjøp av løypemaskin. For at alle skal trekke i samme retning for å få til bedre løsninger har to løypelag slått seg sammen og inngått et forpliktende samarbeid med det lokale ungdomslag og fritidsklubb, samt med Bagn IL. De ønsker å investere i en løypemaskin slik at de kan tilby gode skiløyper til alle brukere av det flotte området i Makalaus-fjellet i Sør-Aurdal kommune. Maskinen vil også kunne benyttes til preparering av skileik-området i barnebakken som finnes i bygda. Området som maskinen skal benyttes i, har ingen løypemaskiner i dag.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?