MakeMusic Follo

MakeMusic Follo får 53800 kroner til nye instrumenter og lydanlegg. Dette er en frivilligbasert forening med nesten 600 medlemmer, hvorav over godt over halvparten er under 30 år. De arrangerer jevnlig gratiskonserter med janitsjarkorps, gitargrupper, band og sangkor. Aktivitetene drives frem av engasjerte voksne og ungdommer på dugnadskraft. De mangler imidlertid noen instrumenter og et godt lydanlegg for å kunne tilby tilhørerne riktig lyd. Utstyret vil komme alle medlemmene (og konsertgjengere) til gode.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?