Makerspace for Unge

SLOAP AS får 178000 kroner til utstyr til kreativt verksted

SLOAP står for Space Left Over After Planning og skal tilby ungdom arbeidserfaring og skape arbeidsplasser for ungdom, støtte ungdoms egne initiativ til ungt entreprenørskap og være en støttespiller og inspirasjonskilde for ungdom som driver med egenorganisert aktivitet. De driver makerspace i Oslo Indre Øst, som en kreativ møteplass. Målgruppen er ungdom 13-25 år, primært fra bydel Gamle Oslo, men alle ungdommer er velkomne.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?