Makerspace for unges kreative initiativ

SLOAP AS får 170000 kroner til materialer, verktøy og utstyr

Det skal etableres en trygg, åpen og inkluderende arena for ungt entreprenørskap, utvikling og deltakelse i nærmiljøet i Bydel Gamle Oslo. Tiltaket er initiert av ungdommen selv. Makerspacet er åpent hver dag med verksmester og andre voksne tilstede og vil gi muligheter for mange små initiativ og skape sosial tilhørighet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?