Makerspace i Vitenparken

VITENPARKEN CAMPUS ÅS får 330000 kroner til utstyr til Makerspace

Vitenparken er et viten- og opplevelsessenter for mat, miljø og klima. Det er en arena som synliggjør og inspirerer til grønn verdiskapning, skaper realfagsinteresse blant barn og unge, samt synliggjør forskning til nytte for samfunnet. De har også som mål å vekke interesse og styrke unges realfagskompetanse, og er spesielt opptatt av å gjøre dette i kontekst av bærekraft og grønne tema. Stedet besøkes av svært mange barn og unge, og skaperverkstedet er et mye brukt og populært aktivitetstilbud der. Her er det behov for å oppgradere og komplementere mye av utstyret for å sikre videre aktivitet og læring innen et spennende felt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?