Makerspace til Sonen

Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo får 300.000 kroner til utstyr til makerspace.

Åpen sone for eksperimentell informatikk, Sonen, ble opprettet i januar 2011. Tilbudet er et åpent rom, et makerspace, et prosjektbasert møtested for engasjerte og nysgjerrige studenter og en annerledes læringsomgivelse.

Her samler studenter seg for å dele erfaringer med hverandre, delta på og arrangere foredrag og minikurs, arbeide sammen for å realisere sideprosjekter som går utover de vanlige kursene, og for å utforske andre sider av fagene de vanligvis studerer ved universitetet.

Her skapes stor interesse for realfag, og flere kurs og foredrag som holdes her er også åpne for barn, unge og voksne utenom universitetet. Sonen har behov for mer utstyr for å gjøre det til et fullverdig utrustet makerspace, og med det gjøre det enda mer attraktivt for studenter og andre besøkende.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?