Makten og samtalen – norske herregårder

EIDSVOLL 1814 fikk 1 853 000 kroner til medvirknings- og utviklingsprosjekt i 2024

Herregårdsnettverket i museene har som mål å legge grunnlaget for kunnskapsbygging, formidling og samtale om makt, rett og demokrati, gjennom norske herregårdsmuseer. I dette forprosjektet vil tre av museene i nettverket, Eidsvoll 1814 ved Norsk Folkemuseum, Larvik museum i Vestfoldmuseene og herregårdene i Østfoldmuseene belyse herregårdenes rolle i samfunnsutviklingen, og evaluere deres innvirkning fra reformasjonen til det tidlige 1900-tallet. Eidsvoll 1814 har mottatt 1 853 000 kroner, øremerket for prosjektet “Makten og samtalen – norske herregårder”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?