Mål til idrettslaget Kjapp

Idrettslaget Kjapp får 36.000 kroner til kjøp av 6 mål.

Idrettslaget Kjapp er et fleridrettslag med ski, rim, barneidrett og fotballaktiviteter. Fotball er den gruppen som aktiviserer flest.

Gruppen har 14 aktive lag i serien, og får nå midler fra Sparebankstiftelsen DNB til kjøp av 6 nye mål.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?