Maling av Kraby Stasjon

KRABY STASJONS VENNER fikk 50 000 kroner til maling og innleie av malermesterfirma i 2024

Kraby Stasjons Venner er en forening som gjør aktiviteter på dugnad, herunder å ta vare på Kraby Stasjon som er et lokalt kulturminne. KRABY STASJONS VENNER har fått tildelt 50.000 kroner til innleie av malermesterfirma og innkjøp av maling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?