Malmø, Skinsnes og Kleveåsen Vel

Malmø, Skinsnes og Kleveåsen Vel får 200.000 kroner til scene.

Velforeningen ønsker å bygge en musikk- og teaterscene i friområdet Ulvsvika. Området er et yndet rekreasjonsområde for allmennheten, og det er lagt ned mange dugnadstimer for å tilrettelegge området. Scenen, som gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal benyttes til, skal benyttes til oppsetning av teaterstykker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?