Mamas-Løftet

MOVING MAMAS AS fikk 1 890 000 kroner til prosjekt for å inkludere innvandrerkvinner i arbeidslivet i 2024

Mange førstegenerasjons innvandrerkvinner blir værende utenfor norsk arbeidsliv, og ofte også utenfor samfunnslivet. Uten egen inntekt blir reell likestilling vanskelig, økonomisk ulikhet øker, og flere barn vokser opp i fattigdom. Moving Mamas er en sosial entreprenør som skaper muligheter for og med innvandrerkvinner. De løfter frem rollemodellene blant førstegenerasjons innvandrerkvinner, og viser en annen historiefortelling enn det som ofte vises frem. Gjennom et eget akademi, produksjon av egne produkter og kommersielle tjenester er selskapets mål å få flere innvandrerkvinner i arbeidsliv og entreprenørskap. De viser at mødre med flerkulturell kompetanse er verdifulle ressurser i samfunnet. Moving Mamas AS har fått tildelt 1,89 millioner kroner til prosjekt for å inkludere innvandrerkvinner i arbeidslivet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?