Mangfold i toppen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ får 20000000 kroner til styrking av toppidrettstilbudet i mindre grener

Sparebankstiftelsen DNB har siden 2016 bidratt til at Olympiatoppen og norske særforbund i samarbeid kan jobbe bredere og bedre med å utvikle unge toppidrettsutøvere. Støtten til “SUMMIT 2024” sikrer spesielt at sommergrener med begrensede kommersielle inntekter eller andre ressurser, men som samtidig har stort potensial på internasjonalt toppnivå, likevel kan jobbe dedikert og strukturert med unge talenter over tid. Summit 2024 handler om hvordan toppprestasjoner skapes – og hva som skal til for å bli best .

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?