Mangfoldig aktivitet i regi av skateklubb

Tjøme Skateklubb har bygd opp et stort anlegg til glede for mange. Klubben tilbyr en rekke aktiviteter utover skating, og er en viktig arena for nærmiljøet.

Alle foto: Oda Waale

Klubben er dugnadsbasert og jobber kontinuerlig for å skape en trygg arena der alle er velkomne og kan føle mestring og inkludering.

Her er det petanque-baner, volleyballmuligheter, utendørs treningspark, frisbeegolf og fotballbane.

Tildelinger

Tjøme Skateklubb har fått støtte ved flere anledninger:

I 2020 fikk de 60.000 kroner til byggevarer for å utbedre uteområdet rundt aktivitetshuset, og 35.000 kroner til gitarer og musikkutstyr

I 2019 fikk de 54.000 kroner til utbygging av vertramp, og 40.000 kroner til musikkrom i kultur- og aktivitetshuset.

I 2018 fikk de 84.000 kroner i bidrag til materialer til innendørs skaterampe.

I 2016 så dugnadsgjengen at de manglet et tilbud for de aller yngste og fikk 123.500 kroner til å sette opp en aktivitetsløype med klatrestativ, treningsapparater og parkourelementer.

I 2015 fikk de 265.000 kroner til skateanlegg i betong.

I 2014 fikk de 330.000 kroner til å forbedre skateparken.

I 2012 fikk de 200.000 kroner til å bytte ut dekket til de store rampene, slik at de også tåler bruk av sparksykler og sykler.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?