Mangfoldsmøter

SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN får 1000000 kroner til lokale tiltak, kursing og koordinering

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon som samler bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge. Mer enn 8 av 10 nordmenn er medlem av et tros- eller livssynssamfunn. STLs kjernevirksomhet er dialogarbeid for å styrke relasjoner, forståelse og samarbeid mellom religioner- og livssyn. Dernest fungerer STL som en koordinator for felles innsats fra tros- og livssynssektoren i ulike politiske og sosiale spørsmål. 2022 var frivillighetens år og ideen om mangfoldsfesten vokste frem fra ønsket om å vise frem og anerkjenne den frivillige innsatsen i tros- og livssynssamfunn. STL fikk ekstraordinært tilskudd for arrangering av aktiviteter for og med frivillige i tros- og livssynsamfunnene. Suksessen i 2022 gjorde at STL ønsket å arrangere mangfoldsfesten igjen i flere byer. Planen er at det skal videreføres til Oslo, Skien og Bærum i årene fremover.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?