Mannskapet på Rykkinn v/ Baard H. Karlstad

Mannskapet på Rykkinn v/ Baard H. Karlstad får 20000 kroner til en enkel, men solid gapahuk ved Solfjellstua. Dette er et nettverk for og blant menn som vil bidra til å skape trivsel i nærmiljøet og være til nytte gjennom meningsfylt arbeid. De har nå voksne barn og vil gi noe tilbake til samfunnet som de og deres familier selv har nytt godt av. De er i kontakt med Bærum kommune om å få bygge en gapahuk på utfartsstedet Solfjellstua hvor det tidligere var et serveringssted. Dette er et av de mest populære utfartsstedene i Rykkin.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?