MapAnt – landsdekkende orienteringskart

NORGES ORIENTERINGSFORBUND får 370000 kroner til utvikling av kart

MapAnt er et automatisk generert orienteringskart over hele Norge, basert på data fra Statens Kartverk og laserskanning fra fly. Dette gir kart med høy detaljeringsgrad, spesielt når det gjelder stup, skrenter og tett vegetasjon. Når tjenesten blir ferdig utviklet vil den være til nytte og bruk både for turorientering i nye områder, for folk som vil oppleve naturen på en spennende og lærerik måte, for opplæring i kart og kompass og for redningstjenesten.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?