Marienlyst Skoles Musikkorps

Marienlyst Skoles Musikkorps får 175.000 kroner til uniformer. Marienlyst er et av landets tettest befolkede områder og korpset er en viktig felles arena for nærmiljøet, der barn i alle aldre, på tvers av klassetrinn og aldersgrupper møtes og blir kjent.

De siste årene har MSMK vært et relativt lite korps, men de har hatt en stabil medlemsmasse med ivrige og flinke musikanter. En målrettet rekrutteringsinnsats våren 2014 økte oppslutningen, særlig fra 2. og 3. klassetrinn, og dette er svært gledelig for korpset og for nærmiljøet. Foreldregruppen jobber på spreng for å skaffe midler til å drive et større korps, men uniformene er gamle og slitte, de fleste er originale fra korpset ble startet i 1952. Å kjøpe nye uniformer krever midler i en størrelsesorden som ikke dugnadsarbeid og kontingent kan dekke, og nå får de støtte til innkjøp av uniformer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?