Marienlyst vel

Marienlyst vel får 400.000 kroner til lekeapparater.

Marienlyst vel søkte om midler til opprusting av utearealene tilhørende Marienlyst aktivitetspark og fritidsklubb. De mener det er stort behov for tilrettelagte lekeplasser og grøntområder i sentrum av Oslo. Gode uteområder som muliggjør utfoldelse og lek er en knapphetsgode. Marienlystparken brukes i økende grad som utfluktssted også for mange av de nærliggende barnehagene. Det er hit barnefamilier kan gå på ettermiddagen. Sparebankstiftelsen gir bidrag til lekeapparater og montering av disse.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?